Registrera ditt elevföretag

Steg 1 av 2

Här skapar du ditt företag som du använder under din utbildning. Nästa gång du ska logga in i ditt företag gör du det på http://www.vismaspcs.se och valet Logga in. Du loggar in med hjälp av den e-postadress och det lösenord du valt nedan. Elevföretag i våra webbaserade program ligger aktiva i 18 månader, därefter raderas de.

   
Utbildningskoden får du av din lärare

Din inloggning